Mae'r Brifysgol yn cydnabod bod trefniadau gweithio hyblyg yn fuddiol i chi ac i'r sefydliad. Mae gan bob aelod staff hawl i gyflwyno cais am drefniadau gweithio hyblyg a chaiff ceisiadau eu hystyried gan gadw anghenion busnes y Coleg/Adran mewn golwg.

Ceir nifer mawr o wahanol fathau o batrymau gweithio hyblyg gan gynnwys y canlynol, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt:

  • Rhan-amser / oriau llai
  • Yn ystod y tymor yn unig
  • Oriau gweithio amrywiol
  • Rhannu swydd
  • Gweithio gartref / o bell

Gwybodaeth Bellach

Polisi Gweithio Hyblyg

Dogfennau i'w Lawrlwytho