Mae pawb yn Abertawe yn creu'r momentwm ar gyfer llwyddiant

Staff delwedd y tu allan i'r abaty

Canlyniad

Er mwyn cyflawni ein huchelgais, mae angen arnom weithlu â'r sgiliau amrywiol angenrheidiol i sicrhau ein bod yn gallu cyflawni rhagoriaeth mewn ymchwil, addysgu, dysgu a phrofiad ehangach y myfyrwyr, ac i fod yn bwerdy ar gyfer economi'r rhanbarth ac yn rhyngwladol.

Cynlluniwyd y Cynllun Llwybrau Gyrfa Academaidd (ACP) i sicrhau bod cryfderau academaidd, boed hynny mewn ymchwil, addysgu, profiad ehangach y myfyrwyr, arweinyddiaeth neu arloesedd ac ymgysylltiad, i gyd yn cael eu cydnabod, eu datblygu, eu gwerthfawrogi a'u gwobrwyo'n briodol.

Diben yr ymagwedd hon yw cefnogi pob aelod o’r staff academaidd i weithio i'w lawn botensial. Cynlluniwyd meini prawf y Llwybrau Gyrfa Academaidd er mwyn bod yn dryloyw ac yn deg ac er mwyn arddangos y trothwyau.

Meysydd a Meini Prawf

Mae yna 3 maen prawf craidd y mae'n rhaid eu cynnal trwy gydol pob un o’r graddau academaidd ddarlithydd, Uwch Ddarlithydd, Athro Cyswllt ac Athro (graddau 8-11):

  • Rheoli Craidd
  • Addysgu Craidd
  • Ymchwil Craidd

Mae yna 3 maes academaidd uwch:

  • Addysgu ac Ysgolheictod Uwch
  • Ymchwil Uwch
  • Arloesedd ac Ymgysylltiad Uwch

Meini Prawf

Mae gan bob maen prawf ym mhob gradd enghreifftiau wedi’u diffinio’n glir a Lefelau Perfformiad Dangosol. Lle mae mwy nag un Lefel Perfformiad Dangosol, nodir blaenoriaeth strategol y Brifysgol mewn print trwm.

O ystyried ystod y gweithgarwch academaidd, ni all y Lefelau Perfformiad Dangosol fod yn derfynol ond byddant yn gweithredu fel canllaw.

Llwybrau Gyrfa Academaidd

Meini Prawf Llwybrau Gyrfa Academaidd Darlithydd (L)

Meini Prawf Llwybrau Gyrfa Academaidd Uwch Ddarlithydd-(SL)

Meini Prawf Llwybrau Gyrfa Academaidd Athro Cyswllt (AP)

Meini Prawf Llwybrau Gyrfa Academaidd Athro (P)Meini Prawf Llwybrau Gyrfa Academaidd Athro (P)

Cysylltiadau defnyddiol

Os oes gennych ymholiad, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Sian Cushion Ffôn: (01792) 606750 E-bost: Sian Cushion

Brian Knaggs Ffôn: (01792) 604257 E-bost: Brian Knaggs

Charlie James Ffôn: (01792) 513280 E-bost: Charlie James