Yr Athro Yuntian Feng

Cadair Bersonol, Civil Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295161

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - A_132
Llawr Cyntaf
Adeilad Canolog Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae ymchwil yn cynnwys:

Dulliau Elfennau Cyfyngedig/Arwahanol ar gyfer Systemau Arwahanol/Toredig
Rhyngweithio Hylif-Solid (Gronynnau)-Thermol
Modelau Stochastig o Broblemau Peirianneg
Biomecaneg Gyfrifiannol
Cyfrifiannau Peirianneg a Gwyddonol ar Raddfa Fawr
Cyfrifiadura Perfformiad Uchel ar gyfer Peirianneg
Dadansoddi Elfennau Llinol ac Aflinol
Dynameg Strwythurol ac Asesu Seismig

Meysydd Arbenigedd

  • Mecaneg Gyfrifiannol
  • Peirianneg Gyfrifiannol
  • Dynameg Strwythurol Gyfrifiannol
  • Modelu Elfennau Arwahanol
  • Dull Lattice Boltzmann
  • Rhyngweithio hylifau-solidau
  • Cyfrifiadura perfformiad uchel