Dr William Bryan

Athro Cyswllt, Physics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295301

Cyfeiriad ebost

602
Chweched Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Astudiodd Will Ffiseg yng Ngholeg Prifysgol Llundain, gyda'i ymchwil PhD yn archwilio sut mae moleciwlau'n ffrwydro pan fyddant wedi'u goleuo â phylsiau dwys o olau laser. Datblygodd arbenigedd mewn rhyngweithio pylsiau byr iawn o olau gyda mater, ac mae bellach yn defnyddio pylsiau ffemtoeiliad o electronau fel offeryn delweddu gwibgyflym. Y llinyn sylfaenol sy'n cysylltu ei ymchwil yw delweddu prosesau deinamig nanoraddfa.

Ymhlith yr uchafbwyntiau mae'r delweddu momentwm electron cyntaf o bigyn metel nanoraddfa (NJP 16, 103031), yr arddangosiad microsgopeg electron ffemtoeiliad cyntaf yn y DU (Structural Dynamics 3, 023612), ac arsylwad newydd o gyffroad atomig yn ystod ioneiddio (Nature Phys 2, 379).

Meysydd Arbenigedd

  • Microsgopeg electron ffemtoeiliad a diffreithiant o gyfnodau nwy, hylif a solet
  • Microsgopeg estyniad pwyntiau electronau ynni isel
  • Allyriadau electron gwibgyflym o bigynnau metel nanoraddfa
  • Sbectrosgopeg chwiliedydd-pwmp XUV-NIR a UV-NIR ffemtoeiliad mewn