Professor Tavi Murray

Yr Athro Tavi Murray

Athro, Geography

Cyfeiriad ebost

229C
Ail lawr
Adeilad Wallace
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rhewlifeg ~ Llif rhewlifau cyflym, ansefydlogrwydd rhewlifau ac ymchwydd rhewlifau ~ Prosesau gwaelodol rhewlifoedd ~ Cyfraniad rhewlifoedd i gynnydd byd-eang yn lefel y môr heddiw ac i'r dyfodol ~ Synhwyro dynameg a chydbwysedd màs rhewlifoedd o bell ~ Cymhwyso dulliau geoffisegol mewn geomorffoleg ac i broblemau amgylcheddol cymhwysol.

Meysydd Arbenigedd

  • Rhewlifeg
  • Y newid yn yr hinsawdd
  • Geoffiseg amgylcheddol
  • Rhewlifoedd
  • Llen iâ
  • Radar treiddio i'r ddaear

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Grŵp Rhewlifeg

Grŵp ymchwil sy'n ymroi i hyrwyddo gwybodaeth wrth feintioli cyfraniad y gorffennol a'r dyfodol o rewlifoedd a llenni iâ i gynnydd yn lefel y môr; y prosesau sy'n gyrru'r newidiadau cyflym a dramatig presennol a welwyd mewn rhewlifoedd, a'r ansefydlogrwydd sy'n gynhenid mewn systemau rhewlifol; a'r cofnod o ansefydlogrwydd màs iâ palaeo a'r prosesau a sbardunodd y newidiadau hyn.

 

Prif Wobrau