Dr Thierry Maffeis

Athro Cyswllt, Electronic and Electrical Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602234
319
Trydydd Llawr
Adeilad Gogleddol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae fy ymchwil cyfredol yn canolbwyntio ar wneuthuriad a nodweddion nanostrwythurau sinc ocsid a’u priodweddau arwynebol gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau yn cynnwys allyriadau maes SEM, sbectrosgopeg ffoto-electron pelydr X, microsgopeg sganio chwiliedydd a ffoto-ymoleuedd. Fy mhrif ddiddordeb yw effaith cemeg arwyneb ar briodweddau trydanol ac optegol nanostrwythurau sinc ocsid a sut y gallant gael eu rheoli i wella dyfeisiadau sy’n synhwyro nwy.

Meysydd Arbenigedd

  • Nanostrwythurau Sinc Ocsid
  • Gwyddorau Arwyneb
  • Synhwyro Nwy
  • Sbectrosgopeg ffoto-electron pelydr X
  • Microsgopeg cryo-electron