Dr Samuel Webster

Dr Samuel Webster

Uwch-ddarlithydd, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602176

Cyfeiriad ebost

154
Llawr Gwaelod
Adeilad Grove
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Dr Webster yn dysgu anatomeg ddynol ac embryoleg yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe. Mae'n cyfuno addysgu uniongyrchol â chynhyrchu ystod o adnoddau e-ddysgu