Dr Sam Rolland

Dr Sam Rolland

Uwch-ddarlithydd, Aerospace Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606871

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - A_012
Llawr Gwaelod
Adeilad Canolog Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Cwblhaodd Dr Rolland ei MEng yn 2003 a graddiodd gyda PhD yn 2008. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio'n hanesyddol ar ddilysu dulliau rhifiadol i'w defnyddio mewn cymwysiadau diwydiannol.

Yn ôl-raddedig, gweithiodd Dr Rolland ar fodelu cywasgu powdr gyda'r Dull Elfen Feidraidd, gan ddilysu modelau dadffurfio mawr a'u defnyddio gyda noddwyr diwydiannol. 

Yn ei ymchwil ôl-ddoethurol, gweithiodd Dr Rolland yn bennaf ar Ddynameg Hylif Cyfrifiannol gyda chymwysiadau'n bennaf mewn ynni gwynt a modelu llif gwaed, tra'n cadw cysylltiadau gyda’r diwydiant gweithgynhyrchu. Daeth yn rheolwr prosiect ar gyfer ASTUTE ym Mhrifysgol Abertawe yn 2013 ac ymunodd â'r garfan academaidd yn 2016.  

Mae Dr Rolland wedi goruchwylio gwaith ôl-raddedig a doethurol mewn cydweithrediad â diwydiant. Mae ei rôl arweiniol yng nghynllun Blwyddyn mewn Diwydiant y Coleg yn rhoi pleser iddo wrth weld israddedigion yn tyfu'n weithwyr proffesiynol ifanc.

Mae’n chwilio am gyfleoedd newydd bob amser i gydweithio â'r diwydiant ar lefelau israddedig, ôl-raddedig ac ôl-ddoethurol.

Meysydd Arbenigedd

  • Dynameg Hylif Cyfrifiannol
  • Ynni Gwynt
  • Modelu llif gwaed
  • Haemorheoleg
  • Haemolysis

Uchafbwyntiau Gyrfa

Prif Wobrau

“Gwobr Myfyriwr Gorau” 2003 IMechE Frederic Barnes Waldron