Professor Steve Brown

Yr Athro Steve Brown

Athro Emeritws (Peirianneg), Science and Engineering

Cyfeiriad ebost

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae gan yr Athro Stephen Brown PhD mewn meteleg (1986, Prifysgol Abertawe) ac mae wedi treulio ei yrfa yn y gwaith o fodelu prosesu deunyddiau yn gyfrifiannol. Daeth yn Athro mewn Gwyddor Deunyddiau Cyfrifiannol yn 2007.

Ar wahân i brosiectau ymchwil yn y DU gyda gwahanol gydweithwyr diwydiannol (e.e. Rolls-Royce, Tata Steel, Airbus/EADS) mae wedi gweithio cyn hyn ar amrywiaeth o brosiectau wedi’u hariannu gan yr UE yn FP5 (e.e. SmartWeld) ac FP6 (e.e. ALCAS) gan gynnwys cydgysylltu 14 o bartneriaid gweithredol yn y pecyn gwaith ar fodelu deunyddiau cyfrifiannol yn y prosiect IMPRESS FP6 (gwerth y prosiect yn €40miliwn); wedi’i raddio ar y lefel uchaf gan ddau asesydd o'r UE. Prosiect FP7 a gwblhawyd yn ddiweddar (yn ymwneud â modelu a nodweddiadu aml-raddfa ar gyfer problemau breuo hydrogen) oedd 'MultiHy' ac mae Abertawe hefyd yn rhan o'r prosiect FP7 'AMAZE' presennol. Mae'r Athro Brown hefyd yn aelod o'r Panel Gwerthuso Technegol ar gyfer prosiect Metallurgy Europe Eureka a grëwyd yn ddiweddar.

Mae ei ymchwil cydweithredol presennol gyda chwmnïau yn y DU a chwmnïau rhyngwladol yn cynnwys Modelu Elfennau Arwahanol uwch o lifoedd gronynnog, dulliau Meteleiddio Cyfunol ar gyfer darganfod aloeau a Gweithgynhyrchu Ychwanegion cydrannau metelig (modelu ac arbrofi).

 

 

Meysydd Arbenigedd

  • Deunyddiau Cyfrifiannol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Mae prosiectau diweddar a chyfredol yr Athro Brown yn cynnwys:

Modelu heneiddio dur ar raddfa Nano gan ddefnyddio Dull Cinetig Monte Carlo (Cwmni Dur Tata)
Modelu trwytholchi powdrau catalytig Raney-Ni ar raddfa Nano gan ddefnyddio Dull Cinetig Monte Carlo (Asiantaeth Gofod Ewrop, CERAC, Johnson-Matthey, Prifysgol Leiden yr Iseldiroedd ymhlith eraill)
Modelu Deinameg Hylifol Cyfrifiannol ar raddfa ficro ar gyfer pennu’n rhifiadol athreiddedd yn ystod solidiad canghennog aloion
Modelu electrocemegol cyrygiad lleol ar raddfa ficro (Cwmni Dur Tata)
Modelu trylediad ar raddfa ficro ar gyfer aloion Ti (Rolls-Royce plc)
Efelychiad FD/AB mynediad lleithder i ddeunyddiau awyrofod CFRP ar raddfa facro (Airbus UK)
Modelu trosglwyddo gwres ymbelydrol FE ar raddfa facro (DSTL Farnborough)
Modelu trydan-thermo-fecanyddol ffurfio poeth, rholio poeth, coilio a sawl proses weldio ymwrthedd ar raddfa facro (Tata Steel Company)
Trosglwyddo gwres a modelu prosesau bwrw ar raddfa facro (nifer o fusnesau bach a chanolig Cymreig drwy brosiect ASTUTE)
Modelu Elfennau ar Wahân o Lif Gronynnog ar gyfer Ffwrnais Chwyth a Chludiant Deunydd Gronynnog (Cwmni Dur Tata)
Mae gwaith prosiect newydd bellach wedi dechrau cynnwys Modelu Lattice-Boltzmann Gweithgynhyrchu Haen Ychwanegol (Prosiect Ymchwil newydd yr UE-FP7 gydag Asiantaeth Gofod Ewrop).