Professor Rory Walsh

Yr Athro Rory Walsh

Athro Emeritws (Gwyddoniaeth), Geography

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295231

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Mae'r Athro Rory Walsh yn aelod o'r Adran Ddaearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe.