Professor Robert Lancaster

Yr Athro Robert Lancaster

Athro, Materials Science and Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295965

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Swyddfa Weinyddol - 015
Llawr Gwaelod
Y Sefydliad Deunyddiau Strwythurol
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae gan yr Athro Robert Lancaster Gadair mewn Gwyddor Deunyddiau o fewn y Sefydliad Deunyddiau Strwythurol (ISM) ym Mhrifysgol Abertawe, ac ar hyn o bryd mae’n arwain tîm o 10 ymchwilydd sy'n canolbwyntio ar dechnolegau adiol lludded thermo-fecanyddol (TMF) a phrofion tyllwr bach (SPT). Mae cyfanswm ei bortffolio grant presennol yn werth dros £2.25m ar brosiectau wedi’u hariannu+ gan EPSRC, Horizon 2020, Clean Skies 2, Innovate UK, ATI, NRN ac M2A, mewn cydweithrediad â nifer o sefydliadau a chwmnïau ymchwil blaenllaw gan gynnwys Rolls-Royce plc., Rolls-Royce Nuclear Submarines, GKN Aerospace/Additive, NDT TWI Validation Centre, Cummins Turbo Technologies a Phrifysgol Sheffield. Mae'r prosiectau cydweithredol hyn wedi canolbwyntio'n bennaf ar berfformiad mecanyddol a chyfanrwydd strwythurol deunyddiau a weithgynhyrchwyd drwy ddulliau adiol, a gweithredu'r methodolegau perthnasol sy'n gallu efelychu gwir amodau mewn gwasanaeth.

Mae'r Athro Lancaster yn arloeswr yn y defnydd o fethodolegau SPT a'u cymhwyso i strwythurau adiol ac mae wedi datblygu gallu profi lludded SP unigryw sydd heb ei ail yn y byd. Mae wedi cael ei gydnabod yn swyddogol fel arbenigwr cenedlaethol y DU ar SPT, mae'n aelod o fwrdd Pwyllgor Profi Uniaxial BSi ISE 101/01, yn Ysgrifennydd y Pwyllgor Strwythur a Phriodweddau Deunyddiau IOM3 a'r Pwyllgor Peirianneg Gronynnau IOM3. Mae wedi cyhoeddi dros 60 o erthyglau cyfnodolyn a chynhadledd, pennod llyfr drwy wahoddiad ar ymgripiad SP ac wedi bod yn olygydd gwadd ar ddau rifyn arbennig o'r cyfnodolyn Materials, gan ganolbwyntio ar SPT a phriodweddau mecanyddol strwythurau adiol. Arweiniodd hyn at yr Athro Lancaster yn cadeirio 5ed Gynhadledd Ryngwladol Technegau Prawf Sampl Bach (SSTT2018) yn Abertawe ym mis Gorffennaf 2018. Mae'r gyfres hon o gynadleddau sy’n cael eu cynnal bob dwy flynedd yn darparu'r prif lwyfan ar gyfer lledaenu ymchwil ar dechnolegau profi ar raddfa fach gyda chynhadledd 2018 ac yn denu dros 80 o gynrychiolwyr o 15 o wledydd a thros 50 o bapurau wedi'u cyhoeddi yn nhrafodion y gynhadledd, gyda’r Athro Lancaster yn gweithredu fel y Prif Olygydd. Ar ben hyn, bu’n olygydd gwadd i rifyn arbennig o’r cyfnodolyn Theoretical & Applied Fracture Mechanics a adroddodd ar rai o'r datblygiadau diweddar a gafodd eu cyflwyno yn y gynhadledd.

 

 

Meysydd Arbenigedd

  • Profion ar ffurfiau bychain
  • Prosesau Gweithgynhyrchu Haenau Adiol (ALM)
  • Uwchaloion Nicel (grisialau sengl, amlgrisialog)
  • Lludded Thermo-fecanyddol
  • Bywyd Lludded
  • Dadansoddi Methiant
  • Gwerthusiad Nad yw'n Ddinistriol
  • Aloion Titaniwm