Professor Peter Mosses

Yr Athro Peter Mosses

Athro Emeritws (Gwyddoniaeth), Science and Engineering - Faculty

Trosolwg

Enillodd Peter Mosses ei radd doethuriaeth ym 1975 ym Mhrifysgol Rhydychen. Rhwng 1976 a 2004 roedd wedi'i leoli ym Mhrifysgol Aarhus, Denmarc. Fe'i penodwyd yn Athro Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe yn 2005, ac yn Emeritws yn 2016. Ar hyn o bryd, mae'n ymweld â'r Grŵp Ieithoedd Rhaglennu ym mhrifysgol Technische Universiteit Delft, yr Iseldiroedd.

Meysydd Arbenigedd

  • Semanteg ieithoedd rhaglennu
  • Fframweithiau manyleb algebraidd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Dim addysgu na goruchwylio.

Ymchwil Cydweithrediadau