Dr Paul Ledger

Dr Paul Ledger

Cymrawd Ymchwil Er Anrhydedd, Science and Engineering

Cyfeiriad ebost

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Pynciau Arbenigol: Elfennau Cyfyngedig Hp, Electromagneteg Gyfrifiannol, amcangyfrif gwallau, Modelu Trefn Lai, Rhag-amodau Effeithlon, problemau gwrthdro.
Rhaglennu a datblygu meddalwedd elfennau cyfyngedig sy'n cydymffurfio â H(curl) sy'n gallu mireinio hp mewn dau a thri dimensiwn.

Diddordebau pellach mewn datblygu rhag-amodau ar gyfer systemau llinol amhenodol, problemau gwrthdro, meintioli ansicrwydd, cynlluniau amcangyfrif gwallau a-posteriori, addasrwydd sy'n canolbwyntio ar nodau, modelu trefn lai a chynlluniau newydd ar gyfer lleihau gwasgariad mewn problemau lluosogi tonnau.

Cymwysiadau i broblemau mewn electromagneteg gyfrifiannol, gan gynnwys cyfrifiadura gwasgaredig, cyfrifiannu cerrynt trolif, cyfrifiannu gwerth eigen ac yn fwy diweddar modelu dyfeisiau delweddu biofeddygol.

Gallwch weld fy mhroffil Orchid yma

Darllenwch fyw ar fy nhudalen bersonol