Dr Oliver Kullmann

Dr Oliver Kullmann

Athro Cyswllt, Computer Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513369

Cyfeiriad ebost

408
Pedwerydd Llawr
Y Ffowndri Gyfrifiadol
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Oliver Kullman yn Athro Cyswllt yn yr Adran Gyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe.