Professor Oubay Hassan

Yr Athro Oubay Hassan

Athro Personol, Civil Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295251

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - A_136
Llawr Cyntaf
Adeilad Canolog Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae diddordeb ymchwil yr Athro Hassan MBE FREng PhD DSc FICE Ceng FLSW mewn dulliau cyfrifiannol ar gyfer datrys problemau dadansoddi a dylunio peirianneg.
Mae'r Athro Oubay Hassan a'r Athro Ken Morgan, mewn partneriaeth agos â BAE Systems, ac Airbus wedi arwain y gwaith o ddatblygu'r system FLITE sy'n galluogi modelu problemau mewn mecaneg hylif cyfrifiannol ac electromagneteg gyfrifiannol.

Enghraifft wych, a gafodd gyhoeddusrwydd byd-eang sylweddol, oedd defnyddio'r system FLITE ddatblygedig i gefnogi dyluniad aerodynamig THRUST SSC, y car a aeth â Record Byd Cyflymder ar Dir y tu hwnt i gyflymder sain ym 1997.

Gan adeiladu ar ei lwyddiant blaenorol, mae wedi arwain y tîm sydd wedi datblygu'r technolegau CFD y tybiwyd eu bod yn ofynnol i sicrhau dyluniad aerodynamig llwyddiannus prosiect newydd Record Cyflymder Tir BLOODHOUND. Prif nod y prosiect hwn yw defnyddio'r BLOODHOUND SSC fel llwyfan ar gyfer darparu gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd o ansawdd uchel sy'n ysgogi'r genhedlaeth nesaf i ddelio â heriau byd-eang yr 21ain ganrif.

Meysydd Arbenigedd

  • Cynhyrchu Rhwyll Heb ei Strwythuro
  • Dynameg Hylif Cyfrifiannol
  • Electromagneteg Gyfrifiannol
  • Prosesu Cyfochrog

Uchafbwyntiau Gyrfa

Prif Wobrau

1998 MBE ym 1998 am ei gyfraniad i’r car Uwchsonig THRUST SSC
1999 Gwobr Catherine Richards am bapur gorau 1999 yn Mathematics Today o'r enw ‘Why didn’t the supersonic car fly’
2012 Cymrawd, Yr Academi Beirianneg Frenhinol