Dr Novella Franconi

Dr Novella Franconi

Swyddog Ymchwil, Biosciences
138
Llawr Cyntaf
Adeilad Wallace
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy’n rheolwr data ymchwil ac yn ecolegydd, gyda 9 mlynedd o brofiad mewn bioguradu, dylunio cronfeydd data a rheoli data ymchwil, yn enwedig gan ddefnyddio PostgreSQL, ac mae gennyf 10 mlynedd o brofiad yn y maes ecoleg mamolion a rheolaeth bywyd gwyllt yn y DU, Ffrainc a’r Eidal, gan gydweithio â Phrifysgolion, Canolfannau Ymchwil, Cyrff Llywodraethu, Cyrff Anllywodraethol Rheolaeth a Chadwraeth Bywyd Gwyllt, ac Ardaloedd Gwarchodedig. Cyn ymuno â Phrifysgol Abertawe, enillais radd MSc mewn Biowyddorau ym Mhrifysgol Pisa (Yr Eidal) a Doethuriaeth mewn Gwyddorau Amgylcheddol a Thechnoleg ym Mhrifysgol Siena (Yr Eidal), a bûm yn gweithio i Brifysgol Siena (Yr Eidal), Sefydliad ONCFS Ffrainc, ac EURODEER, y prosiect rhannu data rhyngwladol.

Meysydd Arbenigedd

  • Cronfeydd data gofodol perthynol i wrthrychau
  • Iaith SQL
  • Rheoli data
  • Rhannu data
  • Ymddygiad anifeiliaid
  • Ecoleg symudiadau
  • Synhwyro o bell
  • Arolygon

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Ar hyn o bryd, rwy’n addysgu modiwl yr ail flwyddyn sef BIO252 Dadansoddi Data Ecolegol a modiwl y drydedd flwyddyn sef BIO346 Sgiliau Proffesiynol, gan gynnwys rheoli data, safonau data a disgrifiadau metadata, data FAIR ac atgynyrchioldeb. Mae diddordebau addysgu pellach yn cynnwys dylunio a defnyddio cronfeydd data, yn enwedig cronfeydd data gofodol perthynol yn PostgreSQL. Mae’r modiwlau rydw i wedi eu haddysgu’n flaenorol yn cynnwys cyrsiau maes a modiwlau proffesiynol mewn rheolaeth bywyd gwyllt a thechnegau dal anifeiliaid mawr.

Ymchwil