Dr Natalie Brown

Dr Natalie Brown

Swyddog Ymchwil, Sport and Exercise Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 987801
B201
Ail lawr
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Natalie Brown yn gynorthwyydd ymchwil i Athrofa Gwyddor Perfformiad Cymru. Mae'n gweithio'n bennaf gyda Chwaraeon Cymru, gan arwain ar ymchwil gydag athletwyr benywaidd ac effaith y gylchred fislifol ar gyfranogiad a pherfformiad mewn chwaraeon.

Meysydd Arbenigedd

  • Athletwyr benywaidd, effaith y gylchred fislifol
  • Achludiad fasgwlar ar gyfer paratoi ac adfer mewn cystadlaethau
  • Strategaethau cyn cystadlu

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Prosiectau sy'n gysylltiedig â Sefydliad Gwyddor Perfformiad Cymru

Profiadau a chanfyddiadau athletwyr benywaidd elitaidd o'r gylchred fislifol

Profiadau hyfforddwyr benywaidd o'r gylchred fislifol

Addysg ar y gylchred fislifol mewn ysgolion ar draws y DU

Cyfergyd mewn chwaraewyr rygbi benywaidd

Effeithiolrwydd addysg ar y gylchred fislifol

Brown, N. Knight, C.J. a Forrest, L.J. (2020). Elite female athletes' experiences and perceptions of the menstrual cycle on training and sport performance. Scan J Sports Med & Sci, 00, 1-18.

Williams, N., Russell, M., Cook, C.J. a Kilduff, L.P. (2018). The effect of ischemic preconditioning on maximal swimming performance. J Strength Con Res, [E-gyhoeddiad cyn ei argraffu].

Williams, N., Russell, M., Cook, C.J. a Kilduff, LAP (2018). The effect of lower limb occlusion on recovery following sprint exercise in academy rugby players. J Sci & Med in Sport, 21(10), 1095-1099.

Russell, M., Williams, N. a Kilduff, L.P. (2017). Pennod 10: Priming match-day performance strategies for team sports players. Yn Turner, A. a Comfort, P. (ed). Advanced strength & Conditioning: An evidence-based approach. Abingdon: Routledge. 151-167.

Kilduff, L.P., West, D.J., Williams, N. a Cook, C.J. (2013). The influence of passive heat maintenance on lower body power output and repeated sprint performance in professional rugby league players. J Sci Med Sport, 16(5), 482-6.

Cydweithrediadau