Dr Nicholas Owen

Dr Nicholas Owen

Athro Cyswllt, Sport and Exercise Sciences

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - A112
Llawr Cyntaf
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Nick Owen yn fiofecanydd sy'n arbenigo mewn biomecaneg ddynol. Ei ddiddordebau yw asesu perfformiad dynol a datblygu offerynnau newydd ar gyfer asesu niwrogyhyrol.

Mae gwaith Dr Owen wedi ei arwain at sawl maes ymchwil sy'n ymddangos yn ddigyswllt. Yn ogystal ag asesu athletwyr elît am weithrediad niwrogyhyrol e.e. cryfder a chyflyru, mae Dr Owen yn defnyddio'r un technegau ar gyfer asesu cydsymud mewn plant. Mae ganddo un trefniant cydweithio hirsefydlog gydag Ymddiriedolaeth Mary Rose lle mae'n defnyddio technegau biomecaneg i ymchwilio i effeithiau gweithgarwch corfforol ar esgyrn. Mae ganddo hefyd ddiddordeb brwd mewn gwahanol dechnegau delweddu e.e. ffotogrametreg a sganio DXA a'u defnyddioldeb i fiomecaneg.

Meysydd Arbenigedd

  • Biomecaneg
  • Offeryniaeth
  • Asesiad niwrogyhyrol
  • Athletwyr elît
  • Mesur grym
  • Biomecaneg treftadaeth
  • DXA
  • Asesu cydsymud

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

SR-142 Cyflwyniad i Fiomecaneg A (Blwyddyn 1af)
SR-305 Biomecaneg Chwaraeon (Blwyddyn olaf)

Ymchwil Cydweithrediadau