Professor Neil Loader

Yr Athro Neil Loader

Athro, Geography

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295546

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - 208
Ail lawr
Adeilad Wallace
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n ddaearyddwr ffisegol sydd ag arbenigedd yn y gwaith o ddatblygu a chymhwyso technegau isotopau sefydlog ar gyfer astudio newid cyfoes a phalaeoamgylcheddol. Rwy'n arbenigo mewn ymholiadau o archifau naturiol (cylchoedd coed, mawn, paill etc.) er mwyn ail-greu newid yn yr hinsawdd y tu hwnt i'r cyfnod o arsylwadau gweithredol ac wrth ddatblygu cyfres isotopau coeden ar gyfer dyddio manwl-gywir.

Rwy'n arwain UK Oak Project, consortiwm ymchwil rhyngddisgyblaethol sy'n ymroi i ymchwilio'n wyddonol i goed derw i'w dyddio'n fanwl, astudio hinsoddau'r gorffennol a'r cydnerthedd a phennu ymateb coed coedwig i newid amgylcheddol cyfredol a newid amgylcheddol yn y dyfodol.

Meysydd Arbenigedd

  • Dadansoddi isotopau sefydlog cylchoedd coed
  • Dendrocronoleg a dendrohinsoddeg
  • Dendrocronoleg isotop sefydlog
  • Archaeoleg amgylcheddol
  • Ymchwil Cwaternaidd
  • Datblygu techneg

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Nod fy mhortffolio addysgu yw ysbrydoli ac ymgysylltu â myfyrwyr wrth iddynt archwilio amgylchedd ffisegol, archifau naturiol a dirprwyon hinsawdd y gorffennol (mawn, paill, gwaddodion llyn, coed, cofnodion hanesyddol etc.) a newid amgylcheddol dros amser. Rwy'n mynd ati i hyrwyddo dysgu drwy brofiad mewn daearyddiaeth ffisegol, drwy waith maes, dosbarthiadau ymarferol mewn labordy, lleoliadau profiad gwaith a'r modiwlau traethawd hir. Rwy'n addysgu cyrsiau daearyddiaeth ffisegol o lefel sylfaen i lefel Meistr.

Mae cydweithio diweddar â'r Gymdeithas Feteorolegol Frenhinol (DU) wedi arwain at ddatblygu cyfres o adnoddau dysgu ar gyfer ysgolion ar gylchoedd coed, tywydd y gorffennol a'r hinsawdd.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau