Professor Martin Bache

Yr Athro Martin Bache

Athro Emeritws (Peirianneg), Science and Engineering

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

  • Cyfarwyddwr, Sefydliad Deunyddiau Strwythurol, Prifysgol Abertawe
  • Cyfarwyddwr, Canolfan Dechnoleg Prifysgol Rolls-Royce mewn Deunyddiau
  • Prif Swyddog Gweithredol, Swansea Materials Research & Testing Ltd (SMaRT)
  • A. Cydanrhydedd mewn Ffiseg a Daeareg, Prifysgol Keele, 1983
  • PhD "Torri a llifo mewn gwydrau normal ac anomalaidd", Prifysgol Keele, 1989

Dros 35 mlynedd o brofiad o nodweddiadu mecanyddol deunyddiau uwch, gyda diddordebau penodol mewn titaniwm confensiynol, aloion nicel a chyfansoddion matrics ceramig. Aelod o Bwyllgor Prawf Deunyddiau Tymheredd Uchel cysylltiedig ESIS a phwyllgor ACE/61 y Sefydliad Safonau Prydeinig. Aelod o Fwrdd Golygyddol yr International Journal of Fatigue. Awdur a enwyd ar >70 o bapurau mewn cyfnodolion rhyngwladol a >100 o bapurau Cynhadledd.

Meysydd Arbenigedd

  • Lludded a hollti metelau strwythurol uwch
  • Sensitifrwydd "cold dwell" mewn aloion titaniwm
  • Cychwyniadau craciau a mecanweithiau twf
  • Rôl yr amgylchedd ar berfformiad mecanyddol
  • Nodweddion tymheredd uchel matrics cerameg c

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Introduction to Aerospace Engineering - Materials (EG-194)
Mechanical Testing and Data Analysis (EGTM69)

Ymchwil Prif Wobrau