Professor Margaret Kenna

Yr Athro Margaret Kenna

Athro Emeritws (Y Gyfraith), Humanities and Social Sciences

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Anthropolegydd Cymdeithasol a Diwylliannol gyda chysylltiad hirdymor ag ynys Sylcladig Anafi.

Meysydd Arbenigedd

  • Gwlad Groeg
  • Ynysoedd Sycladig
  • Anafi
  • Carennydd
  • Defodau
  • Twristiaeth
  • Mudo

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Dros 40 mlynedd yn addysgu amrywiaeth o gyrsiau/modiwlau, weithiau'n unigol, weithiau ar y cyd, weithiau fel rhan o dîm.

Ddim yn addysgu mwyach ers ymddeol.

Ymchwil Prif Wobrau