Professor Marcus Doel

Yr Athro Marcus Doel

Athro, Geography

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513090

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - 220
Ail lawr
Adeilad Wallace
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Marcus Doel yn Athro Daearyddiaeth Ddynol ac ef yw’r Dirprwy Is-Ganghellor dros Ymchwil ac Arloesi ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ei lyfrau'n cynnwys Poststructuralist Geographies: The Diabolical Art of Spatial Science (Edinburgh University Press), Geographies of Violence: Killing Space, Killing Time (Sage), Jean Baudrillard: Fatal Theories (Routledge), The Consumption Reader (Routledge), a Moving Pictures/Stopping Places: Hotels & Motels on Film (Lexington). Mae Marcus wedi cyhoeddi dros 100 o erthyglau eraill ar gyfer cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid a phenodau llyfrau ar gyfer casgliadau a olygir, ac mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar strwythuriaeth ac ôl-strwythuriaeth, damcaniaeth gymdeithasol ac ofodol, dinasoedd sinematig a chymdeithas defnyddwyr, modernedd ac ôl-fodernedd a thechnolegau gweledol a daearyddiaethau yn y cyfryngau.

Meysydd Arbenigedd

  • Dadadeiladaeth
  • Daearyddiaeth Ddynol
  • Athroniaeth Daearyddiaeth
  • Daearyddiaethau yn y Cyfryngau
  • Modernedd ac Ôl-fodernedd
  • Ôl-strwythuriaeth
  • Damcaniaeth Gymdeithasol ac Ofodol
  • Damcaniaeth Drefol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Marcus yn Gymrawd yn yr Academi Addysg Uwch (FHEA)

Ei ddiddordebau addysgu presennol yw

• Daearyddiaethau Trais
• Hanes ac Athroniaeth Daearyddiaeth
• Marcsaeth a Daearyddiaeth Radical
• Damcaniaeth Gymdeithasol ac Ofodol
• Modernedd ac Ôl-fodernedd
• Dadansoddiad Testunol, Dadansoddiad Disgwrs, Dadadeiladaeth

Ymchwil