Professor Lijie Li

Yr Athro Lijie Li

Athro, Electronic and Electrical Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606667

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - B213
Ail lawr
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Yr Athro Lijie Li

Meysydd Arbenigedd

  • Systemau Microelectrofecanyddol
  • Systemau Nanoelectrofecanyddol
  • Synwyryddion ac Ysgogyddion
  • MEMs Optegol
  • MEMs RF
  • Troswyr Biolegol/Meddygol
  • Micro-fatris

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Datblygu troswyr MEMS, dyfeisiau a systemau MEMS optegol ac amledd radio (RF). Datblygu sawl dyfais MEMS sydd â llawer o gymwysiadau addawol mewn meysydd optegol, amledd radio (RF) a biowyddoniaeth, megis mewn offer delweddu optegol miniatur, dyfeisiau cynaeafu ynni, a chymwysiadau biosynhwyro sbectrosgopig.

Mae fy ymdrechion ymchwil presennol yn canolbwyntio ar:

• Integreiddio dyfeisiau MEMS/NEMS gyda'u helectroneg ryngwyneb
• Modelu dyfeisiau micro a nano
• Datblygu biosynwyryddion newydd
• Optimeiddio'r dyfeisiau cipio pŵer