Professor Liam Kilduff

Yr Athro Liam Kilduff

Athro, Sport and Exercise Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513441

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - A113
Llawr Cyntaf
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Yr Athro Kilduff yw pennaeth y Ganolfan Ymchwil A-STEM ac mae hefyd yn arwain Sefydliad Gwyddor Perfformio Cymru. Mae'n gweithio gyda nifer o sefydliadau chwaraeon elît a phroffesiynol sy'n canolbwyntio'n bennaf ar baratoi ac adfer athletwyr. Mae wedi cyhoeddi dros 130 o bapurau wedi eu hadolygu gan gymheiriaid mewn cyfnodolion rhyngwladol ac wedi sicrhau dros £2m mewn incwm ymchwil. 

Meysydd Arbenigedd

  • Cryfder a Datblygu Pŵer
  • Gwyddor Perfformio
  • Chwaraeon Tîm
  • Chwaraeon Pŵer
  • Strategaethau Diwrnod Cystadlu
  • Dulliau Adfer
  • Hyfforddiant Cydamserol ar gyfer Chwaraeon Tîm

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Gwyddor Perfformiad
Cryfder a Chyflyru

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau