Professor Kenneth Morgan

Yr Athro Kenneth Morgan

Athro, Civil Engineering

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl
Swyddfa Academaidd - A_135
Llawr Cyntaf
Adeilad Canolog Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Kenneth Morgan

Meysydd Arbenigedd

  • Dynameg hylif cyfrifiannol
  • Electromagneteg gyfrifiannol
  • Cynhyrchu ac ymaddasolrwydd rhwyllau
  • Lluosogi tonnau