Professor Kelly Mackintosh

Yr Athro Kelly Mackintosh

Athro, Sport and Exercise Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295075

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - A110
Llawr Cyntaf
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Diddordeb pennaf Dr Mackintosh yw gweithgarwch corfforol ac iechyd plant, ac yn arbennig, ymyriadau mewn ysgolion. Yn y maes hwn mae ei gwaith yn canolbwyntio ar fesur gweithgarwch corfforol a rôl newid ymddygiad wrth ddatblygu pobl ifanc sy'n gorfforol egnïol.

Mae gwaith ymyrraeth blaenorol wedi ymwneud â’r prosiect Children’s Health, Activity, and Nutrition: Get Educated! (CHANGE!), ymyriad ffurfiannol wedi'i leoli yn Wigan i wella lles plant ysgolion cynradd drwy wella gweithgarwch corfforol ac ymddygiadau bwyta. Mae gwaith diweddar arall yn cynnwys ymyriad clwb ar ôl ysgol sy'n cyfuno gemau fideo egnïol ac aml-sgiliau ymhlith plant ysgol uwchradd gyda lefelau isel o ffitrwydd a gweithgarwch, yn ogystal â datblygu ymyriad dwysedd uchel ag ethos milwrol. Mae gweithio mewn partneriaeth agos â gwyddonwyr a pheirianwyr cyfrifiannol wedi caniatáu datblygu technoleg rhannu nodau cymdeithasol i wella lefelau gweithgarwch corfforol, mewn prosiectau fel ‘Mission Possible'. Mae llawer o waith bellach wedi canolbwyntio ar boblogaethau clinigol, gan gynnwys cysylltiadau cryf â'r ffisiotherapyddion ac ymgynghorwyr mewn clinigau Ffibrosis Cystig, ac Asthma UK.

Yn ddiweddar, dyfarnwyd Seren Ymchwil Gyrfa Gynnar i Kelly a bydd yn siarad yn HEPA Ewrop yn Belfast, Gogledd Iwerddon ym mis Medi 2016.

Prosiectau Ymchwil Cyfredol:

PREVIEW European project: International diet and physical activity intervention for pre-diabetics
Commando Joes: Military style physical activity intervention across 150 schools in the UK
Commando Joe’s X4A Trial: High-intensity Interval Training Intervention in Secondary Schools
Mission Possible: Using ubiquitous social goal sharing technology
Cystic Fibrosis: Evaluating physical activity levels and heart rate variability in children with Cystic Fibrosis.
Inspiratory Muscle Training: Investigating the effects of IMT on children with Cystic Fibrosis and match controls
Food Dudes: Development of Dynamic Dudes intervention trial

Yr Athro Kelly Mackintosh: Darlith Agoriadol 2023