Dr Kevin Rees

Dr Kevin Rees

Athro Cyswllt, Geography

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295159

Cyfeiriad ebost

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n ddaearyddwr economaidd â diddordebau eang, gan gynnwys systemau arloesi, diwydiannau creadigol, eiddo deallusol, economïau hunaniaeth a marchnadoedd llafur lleol, yn enwedig gan fod y rhain yn dylanwadu ar ddatblygu economaidd rhanbarthol.

Ymunais â Phrifysgol Abertawe yn 2000, ar ôl astudio ac addysgu ym Mhrifysgol Simon Fraser yng Nghanada yn ystod y 1990au. Mae gen i ddiddordeb brwd yn nhrawsnewidiad Vancouver o fod yn ddinas ddiwydiannol i fod yn ddinas greadigol, ac yn rhannu'r diddordeb hwn gyda myfyrwyr Daearyddiaeth Abertawe ar ein cwrs maes Vancouver.

Meysydd Arbenigedd

  • Damcaniaeth datblygu economaidd rhanbarthol
  • Systemau Arloesi
  • Clystyrau diwydiannol a chydweithio sefydliadol
  • Economïau hunaniaeth, yn enwedig mewn diwydiannau creadigol
  • Eiddo Deallusol, yn enwedig cofnodion patentau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

GEG100 Sgiliau daearyddol

GEG130 Globaleiddio

GEG221 Datblygu Economaidd Rhanbarthol a Pholisi

GEG252V Sgiliau Gwaith Maes Daearyddol: Vancouver

GEG277 Dulliau ac Ymagweddau Daearyddol

GEG346 Cyfalaf a Llafur yn yr 21ain ganrif 

GEG332 Cymorth Traethawd Hir: Daearyddiaeth 

Ymchwil