Dr Karin Ennser

Dr Karin Ennser

Athro Cyswllt, Electronic and Electrical Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602450

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - B212
Ail lawr
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae

Trosolwg

Mae Dr Karin Ennser yn Athro Cysylltiol yn yr Adran Beirianneg.

Meysydd Arbenigedd

  • Ffotoneg Gymhwysol
  • Cyfathrebu Ffeibr Opteg
  • Synhwyro