Professor Jeffrey Stephens

Yr Athro Jeffrey Stephens

Cadair Bersonol, Biomedical Sciences

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl
111
Llawr Gwaelod
Adeilad Grove
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Cymhwysodd yr Athro Jeff Stephens (BSc, MB, BS PhD, FRCP, FAcadMEd, FHEA) mewn Meddygaeth yng Ngholeg Imperial Llundain ym 1994. Ymgymerodd â hyfforddiant arbenigol ym meysydd diabetes, endocrinoleg a meddygaeth fewnol gyffredinol ledled canol Llundain. Rhwng 2001 a 2004, cwblhaodd PhD mewn Geneteg yn y Ganolfan Geneteg Gardiofasgwlaidd yng Ngholeg Imperial Llundain, gyda chymorth Cymrodoriaeth Hyfforddiant Clinigol gan Diabetes UK. Dychwelodd i Gymru yn 2005 yn sgil cael ei benodi'n Uwch-ddarlithydd Clinigol yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Ar hyn o bryd, mae'n Athro Clinigol Diabetes ym Mhrifysgol Abertawe ac yn Feddyg Ymgynghorol mewn Diabetes, Endocrinoleg a Meddygaeth Fewnol Gyffredinol yn Ysbyty Treforys, Abertawe. Mae'n cyfrannu'n weithredol at addysgu ac ymchwil ac mae'n parhau i weithio fel meddyg mewn diabetes, endocrinoleg a meddygaeth gyffredinol. Bu ganddo rolau fel Cyfarwyddwr Meddygol Cynorthwyol ar gyfer Addysg Feddygol ym Mwrdd Iechyd PABM a Deon Cysylltiol ar gyfer Gyrfaoedd Academaidd yn Neoniaeth Cymru. Mae hefyd yn aelod o Bwyllgor Ymarferwyr Iechyd Proffesiynol Diabetes UK ac ef yw Cadeirydd Pwyllgor Trefnu Cynhadledd Broffesiynol Diabetes UK ar gyfer 2020 a 2021. Mae ei waith wedi’i gyhoeddi mewn dros 170 o gyhoeddiadau a adolygir gan gymheiriaid

Meysydd Arbenigedd

  • Diabetes mellitus
  • • Gordewdra
  • • Geneteg
  • • Llid
  • • Straen ocsidiol
  • • Treialon clinigol
  • • Meddygaeth Glinigol
  • • Endocrinoleg

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae'r Athro Stephens yn arwain modiwl ar y rhaglen MSc mewn Ymarfer Diabetes yn Abertawe. Mae hefyd yn cyfrannu at addysgu ar y rhaglenni Meddygaeth i Raddedigion, Cynorthwy-ydd Meddygol a Geneteg.

Yn ogystal, ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, bu ganddo rolau fel Cyfarwyddwr Meddygol Cynorthwyol, gan arwain ar Addysg; Trefnydd Ôl-raddedig; Tiwtor Coleg Brenhinol y Meddygon ac mae wedi'i gydnabod fel hyfforddwr gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol. Bu hefyd yn aelod o'r Pwyllgor Hyfforddiant Diabetes ac Endocrinoleg yng Nghymru ac yn Ddeon Cysylltiol ar gyfer Gyrfaoedd Academaidd yn Neoniaeth Cymru. Mae'n awdur dau lyfr ac mae'n parhau i ymwneud ag addysg a chymorth gofal sylfaenol ar gyfer diabetes.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau