Dr Jim Jordan

Dr Jim Jordan

Darlithydd mewn Daearyddiaeth, Geography

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - 236
Ail lawr
Adeilad Wallace
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr James Jordan yn aelod o Adran Ddaearyddiaeth Prifysgol Abertawe. Ei brif nod ymchwil yw defnyddio modelau rhew cefnforol i bennu cyfraniad yr Antarctig yn y dyfodol at lefel y môr mewn hinsawdd sy'n cynhesu.

Meysydd Arbenigedd

  • Rhyngweithiadau rhew cefnforol
  • Modelu rhew cefnforol cysylltiedig
  • Ymrannu silffoedd iâ
  • Antarctica
  • Rhewlifeg
  • Cefnforeg Begynol
  • Cynnydd yn lefel y môr

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

James yw cydlynydd arweiniol CalvingMIP, prosiect ar raddfa fawr sy'n cynnwys y gymuned modelu cryosfferaidd sydd am wella cyflwr presennol ymrannu silffoedd iâ mewn modelau rhifiadol. Mae pynciau ymchwil yn y gorffennol wedi cynnwys effaith ymwthiadau dŵr cynnes ar gydbwysedd màs dwyrain yr Antartig, datblygu cydran rhew cefnforol cysylltiedig MITgcm, ffurfio iâ ffrasil yn nŵr y môr yn ogystal â ffurfio iâ morwrol mewn hafnau gwaelodol silffoedd iâ.