Professor James Durrant

Yr Athro James Durrant

Athro, Materials Science and Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606604

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - A202
Ail lawr
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Yr Athro James Durrant FRS, cyn gadeirydd ymchwil Sêr Cymru yn ynni'r haul ym Mhrifysgol Abertawe, sy'n arwain 'Sêr Solar'. Gyda £7 miliwn o gyllid, mae hwn yn sefydlu clwstwr ymchwil sy'n canolbwyntio ar ddatblygu technolegau ffotofoltäig cost isel, ardal fawr.

Wedi'i leoli yn SPECIFIC, gyda chydweithrediadau gan gynnwys ei dîm yng Ngholeg Imperial Llundain, y nod yw canolfan ymchwil ynni'r haul sy'n darparu ymchwil wyddonol o'r radd flaenaf, gan dyfu diwydiant gweithgynhyrchu solar printiedig newydd.