Mr Jase McFadzean

Mr Jase McFadzean

Tiwtor Addysgu, Aerospace Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 205678 ext 1787
Swyddfa Academaidd - A_206
Ail lawr
Adeilad Canolog Peirianneg
Campws y Bae

Trosolwg

Peiriannydd awyrofod gyda thros 30 mlynedd o brofiad
Mathau amrywiol o awyrennau, arbenigwr hofrenyddion
Electroneg awyrennau, systemau awyrennau a’u cynnal a chadw
Gweithrediadau, a chymhwyso ymarferol
Technolegau newydd sy’n datblygu a TG
Hoff o weithgareddau awyr agored Coleg Peirianneg

Meysydd Arbenigedd

  • Hyfforddiant ymarferol
  • Gweithrediadau
  • Sgiliau allweddol i Beirianwyr
  • Systemau Awyrofod
  • Cynnal a Chadw Awyrennau
  • Cynllunio Prosiectau
  • Asesu Risg
  • Meddwl Dargyfeiriol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Profiad Peirianneg
Dysgu Wedi'i Wella gan Dechnoleg
Ffiseg sylfaenol a sgiliau allweddol i beirianwyr.
Dylunio Awyrennau
Technoleg Gweithgynhyrchu
Cynllunio Prosiectau
Moeseg
LTEC
Addysgu a Dysgu Ymchwil