Professor James Sullivan

Yr Athro James Sullivan

Athro, Materials Science and Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602495

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - A228
Ail lawr
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae

Trosolwg

Mae ymchwil James Sullivan yn canolbwyntio ar y cysylltiadau rhwng microstrwythur ac ymddygiad cyrydu deunyddiau gyda diddordeb arbennig mewn aloion sinc ar gyfer amddiffyniad galfanig.

Mae James wedi datblygu techneg delweddu oedi amser newydd sy'n gallu delweddu mecanweithiau cyrydu ac ymosodiad cyfnod ffafriol ar ficrostrwythurau in-situ o dan ffilmiau electrolyt. Cafodd y gwaith ei gyflwyno yng Nghynhadledd Ymchwil bwysig Gordon ar lygriad dyfrllyd yn 2012 a chafodd ei gyhoeddi yn Corrosion Science.

Mae James yn gyd-gyfarwyddwr yr Academi Deunyddiau ym Mhrifysgol Abertawe sy'n darparu hyfforddiant hyblyg a hygyrch i fyfyrwyr mynediad safonol a gweithwyr diwydiannol yn amrywio o ddysgu seiliedig ar waith hyd at lefel doethuriaeth ac mae hyn wedi'i gyflawni gydag incwm grant o £15miliwn dros y pedair blynedd diwethaf.

Mae'r Academi Deunyddiau’n darparu hyfforddiant ac ymchwil i gasgliad mawr o bartneriaid yn y diwydiant gan gynnwys Tata Steel, BASF, Asiantaeth Ofod Ewropeaidd, Y Bathdy Brenhinol, NSG Pilkington a llawer o rai eraill.

Mae'r Academi Deunyddiau’n cynnal Canolfan EPSRC COATED2 ar gyfer hyfforddiant doethurol mewn haenau swyddogaethol diwydiannol a fydd yn hyfforddi 40 o ymchwilwyr doethuriaeth newydd o 2015 ymlaen. Mae hwn yn gynllun clodfawr ac mae'n un o ddim ond dwy ganolfan ar gyfer hyfforddiant doethurol a gynhelir yng Nghymru.

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
Metelau: Gweithgynhyrchu ac Amddiffyniad Uwch
Sgiliau Rhyngbersonol i Beirianwyr
Adolygiad Llenyddiaeth o Broblemau Diwydiannol
Diraddiad deunyddiau
Ymwybyddiaeth o Gysylltiadau â Chyflogeion
Arloesi i Fasnacheiddio