ILS1
Dr Josie Parker

Dr Josie Parker

Swyddog Ymchwil, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295828

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Josie Parker yn Uwch-swyddog ymchwil yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar ensymau sytocrom P450 ac ymwrthedd gwrthffyngol.

Ymunodd Josie â Phrifysgol Abertawe fel Ymchwilydd yn 2005. Enillodd BSc (Anrh) mewn Geneteg yn 2010 a dyfarnwyd PhD iddi am ‘An Investigation of the Role of Cytochromes P450 in Mycobacteria’ yn 2006 gan Brifysgol Cymru, Aberystwyth.

Meysydd Arbenigedd

  • Ensymau sytocrom P450
  • Ymwrthedd gwrthffyngol
  • Dadansoddi sterolau (GC-MS)
  • Bioleg foleciwlaidd
  • Mynegi proteinau mewn modd heterologaidd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Josie yn un o Gymrodorion yr Academi Addysg Uwch ac yn Llysgennad STEM. Mae hi'n addysgu ar raglenni geneteg a biocemeg ar lefelau BSc a Meistr.  

Mae gweithgareddau addysgu Josie yn canolbwyntio ar feysydd microbioleg, mecanweithiau ymwrthedd i gyffuriau gwrthficrobaidd, biocemeg sytocrom P450, ffarmacogenomeg a sgiliau labordy biofeddygol.  

Mae Josie yn goruchwylio prosiectau israddedig mewn Microbioleg a Biotechnoleg, yn ogystal â lleoliadau profiad gwaith ac ysgoloriaethau ymchwil haf mewn labordai. 

Ymchwil Cydweithrediadau