Dr Jenny Baker

Uwch-ddarlithydd, Mechanical Engineering

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - A213
Ail lawr
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Jenny yw cydgysylltydd ar gyfer y cwrs EG262 dadansoddi diriant ym maes Peirianneg Fecanyddol ac yn gymrawd ymchwil yr EPSRC.

Mae ei gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar brosesau gweithgynhyrchu ar gyfer batris ïon sodiwm, yn enwedig batris ïon sodiwm cyflwr solet.

Mae ei thîm hefyd yn ymgymryd â dadansoddi cylch bywyd a dadansoddi systemau ar gyfer datrysiadau atebion storio ar gyfer cymwysiadau nad ydynt yn symudol gan gynnwys celloedd llif, batris lithiwm-ïon a batris sodiwm. Mae hyn yn llywio gwaith ymchwil y labordy ar weithgynhyrchu cynaliadwy o fewn economi gylchol.

Meysydd Arbenigedd

  • Gweithgynhyrchu Cynaliadwy
  • Deunyddiau Batri
  • Asesiad Cylch Bywyd
  • Electroneg argraffadwy
  • Eeconomi Ggylchol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Jenny yw arweinydd batri SPECIFIC (Canolfan Peirianneg Cynnyrch Cynaliadwy ar gyfer Caenau Diwydiannol Gweithredol Arloesol) ac mae hefyd yn GChymrawd Ymchwil yr EPSRC.

Mae'n arwain y cydweithrediad TReFCo mewn partneriaeth â Phrifysgol Birmingham, Keeling and Walker, Precision Varionic, Deregallera, Tata Steel, adphos Group, Elemental Inks & Chemicals, WRAP a Plug Life Consulting. Mae prosiect TReFCO yn ymchwilio i ddulliau ailgylchu thermol ar gyfer arcaenau sy’n cyflawni dibengweithredol.

Prif Wobrau