Mr Ian Hobson

Mr Ian Hobson

Uwch-ddarlithydd, General Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 205678 ext 1648

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - A_124
Llawr Cyntaf
Adeilad Canolog Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwyf wedi treulio blynyddoedd lawer cyn gweithio yn y Brifysgol fel uwch gyfarwyddwr mewn sefydliadau mawr. Yn ystod fy nghyfnod yn y rolau amrywiol sylweddolais pa mor bwysig oedd datblygu'r unigolyn o ran ei sgiliau rhyngbersonol yn ogystal â'r cynnydd academaidd pur. Yn fy mhrofiad i, yr unigolion hynny sy'n effeithio ar y cydbwysedd hwn sy'n symud ymlaen yn eu gyrfa ddewisol. Yr hyn rwy'n hoffi ei wneud  o fewn "academia" yw gweithio ar bob agwedd ar ddatblygiad myfyrwyr gan sicrhau eu bod yn cael y cyfle i gymhwyso eu dysgu'n effeithiol yn yr yrfa o’u dewis.

Meysydd Arbenigedd

  • Arweinyddiaeth a rheolaeth
  • Dylunio sefydliadol
  • Mapio trawsnewid
  • Rheoli newid
  • Systemau gweithgynhyrchu
  • Rheolaeth a systemau peirianneg
  • Strategaeth mewn sefydliad
  • Dysgu a datblygiad rhyngbersonol
  • Hyfforddi a mentora
  • Ymchwil a dadansoddi data

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Rwy'n hoffi darparu ochr ddamcaniaethol pynciau’r rhaglen, ond mae hi’r un mor bwysig gweld y myfyrwyr yn tyfu ac yn datblygu eu galluoedd.

Cydweithrediadau