Yr Athro Hywel Thomas

Athro, Civil Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 205678 ext 1295

Cyfeiriad ebost

424
Pedwerydd Llawr
Adeilad Gogleddol Peirianneg
Campws y Bae

Trosolwg

Rwy'n Athro Ymchwil Nodedig yn yr Ysgol Peirianneg. Mae fy niddordebau ymchwil ym meysydd Geo-Ynni a Pheirianneg Geo-amgylcheddol. Yn fwy penodol, rwy'n gweithio ar broblemau sy'n gysylltiedig â "Phrosesau Cypledig" fel Thermo/Hydrolig neu Thermo/Hydrolig/Cemegol. Mae’r meysydd sy'n ymwneud â chymhwyso fy ngwaith yn cynnwys gwaredu gwastraff o dan y ddaear, gan gynnwys gwaredu gwastraff niwclear lefel uchel; glanhau halogiad tir; ynni o'r ddaear fel mewn cymwysiadau gwres o’r ddaear; storio carbon deuocsid dan ddaear a nwyeiddio glo tanddaearol. Rwy'n Gymrawd y Gymdeithas Frenhinol, yn Gymrawd yr Academi Beirianneg Frenhinol ac yn Aelod o Academia Europaea. Ar hyn o bryd fi yw Llywydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Meysydd Arbenigedd

  • Aerodynameg Cyflymder Uchel
  • Dynameg Hylif Cyfrifiannol
  • Dadansoddi Data
  • Peirianneg Geoamgylcheddol
  • Peirianneg Geodechnegol
  • Prosesau Cypledig yn y Ddaear
  • Ymddygiad Thermo/Hydrolig/Cemegol/Mecanyddol/Biolegol
  • Modelu Rhifiadol