Professor Helen Davies

Yr Athro Helen Davies

Athro, Materials Science and Engineering
Swyddfa Weinyddol - 016
Llawr Gwaelod
Y Sefydliad Deunyddiau Strwythurol
Campws y Bae

Trosolwg

Ffurfiwyd yr "Tîm Uniadu Dwysedd Uwch" yn 2015 yn y Sefydliad Deunyddiau Strwythurol ym Mhrifysgol Abertawe ac fe'i harweinir gan Dr Helen Davies gyda chefnogaeth gan Uwch Swyddog Ymchwil Ôl-Ddoethurol a phedwar myfyriwr PhD.

Yn fwyaf diweddar, mae'r tîm wedi datblygu techneg a’r defnydd o fondio rhynghaenau powdr (PIB), techneg uniadu a ddatblygwyd yn yr ISM. Ymhlith yr aloion a astudiwyd mae Ti-64, Ti 6246, alwminiwm titaniwm ac amryw o uwch aloion nicel.

Mae PIB yn dechneg uniadu newydd sy'n darparu cymalau unioni uchel am gost gymharol isel, gan ddarparu cyfleoedd i achub ac atgyweirio cydrannau a fyddai fel arall yn ddi-werth. Mae'r dechneg PIB yn defnyddio rhyng-haen powdr metelig rhwng y ddau arwyneb, gan ddileu arweddau wyneb a lleihau dibyniaeth y broses fondio ar orffeniad arwyneb llyfn. Mae'r broses yn defnyddio cysgodi nwy anadweithiol i ddiogelu'r parth ymasiad rhag ocsideiddio wrth fondio. Darperir gwres yn yr enghraifft a gynigir yn y gwaith hwn drwy anwytho, sy'n ddull effeithlon o wresogi metelau fel titaniwm.

Meysydd Arbenigedd

  • Aloion Titaniwm
  • Uwchaloion nicel
  • Gweithgynhyrchu nicel
  • Peirianneg Ffin Gronynnau
  • Ffurfio lled-solet
  • Gweithgynhyrchu Haen Ychwanegion
  • Castio Metelau
  • Dadansoddiad Methiant (Metelau)

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Gweithgynhyrchu Metel, Castio, Ffurfio metelau lled-solet.

Ymchwil Cydweithrediadau