Yr Athro Helen Davies

Athro, Materials Science and Engineering

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Weinyddol - 016
Llawr Gwaelod
Y Sefydliad Deunyddiau Strwythurol
Campws y Bae

Trosolwg

Athro yw Helen Davies yn Sefydliad Deunyddiau Strwythurol Prifysgol Abertawe, lle mae'n arwain y tîm uno trachywir. Gan ddechrau gyda PhD a ganolbwyntiodd ar ditaniwm, ac a noddwyd gan y Weinyddiaeth Amddiffyn ym 1998, dechreuodd ei thaith gan weithio ar fecanweithiau blinder megis effeithiau lludded saib oer mewn aloi titaniwm. Wedi hynny enillodd yr Athro Davies ddeng mlynedd o brofiad diwydiannol trwy gael ei chyflogi yn y diwydiant gweithgynhyrchu nicel. Ers 2015 mae hi wedi arwain y tîm uno trachywir wrth gydweithio â Rolls-Royce, gan ddatblygu technoleg newydd ar gyfer uno aloiau titaniwm ac uwch-aloiau nicel. Yn ogystal, goruchwyliodd nifer o raglenni ymchwil PhD yn rhoi sylw i ditaniwm, gan gynnwys astudiaeth ddiweddar o Ti-407. Mae'r Athro Davies yn Beiriannydd Siartredig ac yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Meysydd Arbenigedd

  • Aloion Titaniwm
  • Uwchaloion nicel
  • Gweithgynhyrchu nicel
  • Peirianneg Ffin Gronynnau
  • Ffurfio lled-solet
  • Gweithgynhyrchu Haen Ychwanegion
  • Castio Metelau
  • Dadansoddiad Methiant (Metelau)
  • Cychwyn Lludded a Chracio

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Gweithgynhyrchu Metel, Castio, Ffurfio metelau lled-solet.

Ymchwil Cydweithrediadau