Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Yr Athro Matt Jones

Pennaeth y Coleg Wyddoniaeth matt.jones@swansea.ac.uk 01792 295259

Yr Athro Ian Davies

Dirprwy Bennaeth yr Coleg i.m.davies@swansea.ac.uk 01792 602760

Yr Athro Bernd Kulessa

Cyfarwyddwr Ymchwil b.kulessa@swansea.ac.uk 01792 513163

Dr Neal Harman

Pennaeth Athrawiaeth a Dysgu n.a.harman@swansea.ac.uk 01792 295394

Steve Walmsley

Pennaeth Cyswllt y Coleg - Gweithrediadau s.v.walmsley@swansea.ac.uk 01792 295381

Dr Geoff Proffitt

Cyfarwyddwr KE2 g.proffitt@swansea.ac.uk 01792 604510

Yr Athro John Tucker

Pennaeth KE2 j.v.tucker@swansea.ac.uk 01792 295649

Mrs Sridevi Kanamarlapudi

Rhaglennydd y Coleg s.kanamarlapudi@swansea.ac.uk 01792 606261

Sandra Kramcha

Rheolwr Ricriwtio s.kramcha@swansea.ac.uk 01792 295333

Rebecca Moore

Pennaeth Marchnata, Ricriwtio a Rhyngwladol rebecca.moore@swansea.ac.uk 01792 295142

Rhian Melita Morris

Swyddog Effaith ac Ymgysylltiad r.m.morris@swansea.ac.uk 01792 606516

Susan Phillips

Arweinydd TÎm Cyllid s.phillips@swansea.ac.uk 01792 513204

Mark Pritchard

Rheolwr Technegol, Diogelwch ac Isadeiledd y Coleg m.a.pritchard@swansea.ac.uk 01792 602984

Andrew Richards

Swyddog Cydymffurfio Economi ac Ymgysylltu Gwybodaeth a.m.c.richards@swansea.ac.uk 01792 295806

Dr Sarah Roberts

SAILS Pencampwr/Arweinwr i'r Coleg Wyddoniaeth s.g.roberts@swansea.ac.uk 01792 606195

Damion Theobald

Arweinydd Tim TG d.q.a.theobald@swansea.ac.uk 01792 606533

Hugh Thomas

Arweinydd Tim Labodry Corfforol hugh.thomas@swansea.ac.uk 01792 513168

Stuart Toomey

Arweinydd Prosiect: Cyflogadwyedd  s.j.toomey@swansea.ac.uk 01792 606181

Sarah Walmsley

Arweinydd Tim Bio Lab sarah.walmsley:swansea.ac.uk 01792 295453

Gweinyddol, Cyllid, TG a Marchnata a Recriwtio

Gweinyddol

 

Jane Barham Swyddog Wybodaeth Myfyrwyr- Mathemateg j.d.barham@swansea.ac.uk 01792 295459
Alison Caughlin Cydlynydd Cymorth Systemau - Coleg a.j.caughlin@Swansea.ac.uk 01792 606256
Liz Cozens Swyddog Wybodaeth Myfyrwyr - Biowyddoniaeth l.cozens@swansea.ac.uk 01792 295359
Hayley Elliott Cydlynydd Gwybodaeth Pwc - Gwyddoniaeth Cyfrifiaduron h.elliott@swansea.ac.uk 01792 295651
Leighan Evans CP i Bennaeth y Coleg/ Swyddog Cefnogaeth- Coleg s.l.evans@swansea.ac.uk 01792 295880
Sara Fenn Cynorthwyydd Gwybodaeth Myfyrwyr PG - Biowyddoniaeth a Daearyddiaeth s.j.fenn@swansea.ac.uk 01792 295860
Lindis Glover Cynorthwyydd Cymorth Staff- Biowyddoniaeth a Daearyddiaeth l.glover@swansea.ac.uk 01792 295059
Vicky Hurst Cynorthwyydd Cymorth Staff - Cemeg, Ffiseg a'r Coleg v.l.hurst@swansea.ac.uk 01792 606574
Liz Kenny Cydlynydd Cymorth Gweithgareddau  e.davies@swansea.ac.uk 01792 602316
Carolyn Martin Cynorthwyydd Gwybodaeth Myfyrwyr- Cemeg a Ffiseg carolyn.martin@swansea.ac.uk 01792 604394
Rosemary Muxworthy Cydlynydd Pwnc Gwybodaeth Myfyrwyr r.muxworthy@swansea.ac.uk 01792 295332
Gill Oliver Swyddog Gwybodaeth Myfyrwyr- Cemeg a Ffiseg g.m.oliver@swansea.ac.uk 01792 295563
Sian Thomas Cynorthwyydd Gwybodaeth Myfyrwyr - Gwyddoniaeth Cyfrifiadurol a Mathemateg s.w.thomas@swansea.ac.uk 01792 604317
Stacey Thomas Cynorthwyydd Blaen-y-ty stacey.thomas@swansea.ac.uk 01792 602522

Cyllid

Catherine Hunt Rheolwr Cyllid Catherine.Hunt@swansea.ac.uk 01792 ext 3504
Susan Davies Cydlynydd Cyllid y Coleg susan.davies@swansea.ac.uk 01792 295426
Andrew Gregory Technegydd Cymorth Cyllid a.gregory@swansea.ac.uk 01792 295442
Diana Holohan Cydlynydd Cyllid a Chaffael y Coleg d.holohan@swansea.ac.uk 01792 295426
Pauline Jones Cynorthwyydd Caffael y Coleg p.m.jones@swansea.ac.uk 01792 295442
Julie Pellard Cynorthwyydd Cyllid j.d.pellard@swansea.ac.uk ext 4048

TG

Paul Roberts- Davies Technegydd Cymorth TG p.roberts-davies@swansea.ac.uk 01792 295007
Steve Shaw Technegydd Cymorth TG s.j.shaw@swansea.ac.uk 01792 513032

Marchnata a Recriwtio

 

Shannon Black Gweinyddwr Cymorth Recriwtio s.n.black@swansea.ac.uk 01792 604932
Lauren Meynell Cynorthwyydd Marchnata l.v.meynell@swansea.ac.uk 01792 606428
Tess Saunders Internationalisation Officer e.t.saunders@swansea.ac.uk 01792 602701
Anna Ratcliffe Swyddog Marchnata a.c.ratcliffe@swansea.ac.uk 01792 295235
Alison Royal Swyddog Recriwtio a.royal@swansea.ac.uk 01792 602022
Gill Stallard Gweinyddwr Cymorth Ricriwtio g.stallard@swansea.ac.uk 01792 295720