Dr Monika Seisenberger

Dr Monika Seisenberger

Athro Cyswllt, Computer Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602131
405
Pedwerydd Llawr
Y Ffowndri Gyfrifiadol
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Monika Seisenberger yn Athro Cysylltiol yn yr Adran Gyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe.

Meysydd Arbenigedd

  • Dulliau Ffurfiol
  • Coladu a thynnu gwybodaeth o raglenni
  • Profi theorem ryngweithiol
  • Manylu a Gwirio