Grove Front Entrance.jpg
Dr Gill Conway

Dr Gill Conway

Uwch Swyddog Ymchwil - CutCancer, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295230
403
Pedwerydd Llawr
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr. Conway yn swyddog Ymchwil a rheolwr labordy yn y grŵp Tocsicoleg In Vitro yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Cwblhaodd ei BSc mewn Gwyddoniaeth Fio-foleciwlaidd a PhD ym maes bioleg foleciwlaidd a therapiwteg canser ym Mhrifysgol Dechnolegol Dulyn, Iwerddon. Mae hi hefyd wedi gweithio o'r blaen yn y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer ymchwil a hyfforddi Biobrosesu (NIBRT) yn Iwerddon cyn dod i Brifysgol Abertawe.

Meysydd Arbenigedd

  • Bioleg canser
  • Modelau celloedd in vitro
  • Nutraceuticals
  • Signalau celloedd
  • Tocsicoleg Genetig
  • Niwed i DNA

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Mae Dr. Conway yn rhan o'r Grŵp Tocsicoleg In Vitro dan arweiniad yr Athro Shareen Doak. Mae ei hymchwil o fewn y grŵp yn canolbwyntio ar ddatblygu modelau rhagfynegol in vitro a bioassays i gefnogi asesiad peryglon nanomaterial peirianyddol. Nod y datblygiadau hyn yw lleihau'r ddibyniaeth ar arbrofi ar anifeiliaid.

Mae gan Gillian ddiddordeb arbennig hefyd mewn ymchwilio i ddulliau therapiwtig newydd ar gyfer trin canser. Mae gwelliannau wrth ganfod a thrin canser wedi arwain at gyfraddau goroesi cyfartalog uwch sydd bellach chwe gwaith yn hirach na'r rhai a adroddwyd ddeugain mlynedd yn ôl. Fodd bynnag, mae nifer o ganserau'n parhau i wrthsefyll y rhan fwyaf o driniaethau, gan arwain at gyfradd uchel o ailymddangosiad tiwmor. Mae ymchwil Gillian yn canolbwyntio ar ymchwilio i gyfansoddion bioactif sy'n deillio yn naturiol fel dulliau therapiwtig newydd ar gyfer trin canser yr ymennydd.

Prif Wobrau Cydweithrediadau