Dr Gareth Davis

Tiwtor, History

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl
107
Llawr Cyntaf
James Callaghan
Campws Singleton

Trosolwg

Ymunodd Dr Gareth Hallett Davis â'r Adran Hanes ym Mhrifysgol Abertawe fel Tiwtor ar ddechrau 2020. Mae'n dysgu yn Saesneg a Chymraeg amrywiaeth eang o fodiwlau sy'n cwmpasu'r cyfnodau modern a modern cynnar. Cyn dychwelyd i waith academaidd, dilynodd yrfa arobryn ym myd teledu, cynhyrchu a chyflwyno rhaglenni dogfen teithio a hanesyddol. Ar hyn o bryd, ei brif ffocws o ddiddordeb yw darparu modiwlau ar hanes yr Unol Daleithiau fel y'u darlunnir mewn ffilmiau, dramâu teledu a rhaglenni dogfen.