Professor Eugene Lytvynov

Yr Athro Eugene Lytvynov

Athro, Mathematics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602156

Cyfeiriad ebost

341
Trydydd Llawr
Y Ffowndri Gyfrifiadol
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n fathemategydd sy'n gweithio ym meysydd dadansoddi dimensiynol-anfeidraidd, damcaniaeth prosesau pwynt a hapfesurau, a thebygolrwydd anghymudol (cwantwm).

Mae fy ngweithiau diweddaraf wedi canolbwyntio ar galcwlws wmbrol dimensiynol-anfeidraidd di-sail a cwasironynnau di-Abel on-aidd (anyon).

 

Meysydd Arbenigedd

  • Dadansoddi dimensiynol anfeidraidd
  • Prosesau pwynt a hapfesurau
  • Tebygolrwydd anghymudol
  • Calcwlws wmbrol