Dr Joel Loveridge

Dr Joel Loveridge

Athro Cyswllt, Chemistry

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
430
Trydydd Llawr
Adeilad Grove
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Yn dilyn MSci mewn Cemeg gyda Phrofiad Diwydiannol a Doethuriaeth mewn Cemeg Fiolegol o Brifysgol Bryste, cefais swyddi ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe, cyn dod yn Ddarlithydd mewn Sbectrosgopeg NMR ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2012. Symudais i Abertawe fel Uwch Ddarlithydd mewn Cemeg yn 2016 i fod yn rhan o Adran Gemeg newydd gyffrous.

Meysydd Arbenigedd

  • Biosynthesis cynhyrchion naturiol
  • Synthessis cyfansoddion gwrthficrobaidd
  • Ensymoleg
  • Sbectrosgopeg NMR
  • Ymgysylltu â’r cyhoedd ac allgymorth

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae fy mhrif ffocws ar hyn o bryd ar ddatblygu cwricwlwm cemeg arloesol sy’n addas i’n myfyrwyr, gan gyfuno gwybodaeth am y pwnc â sgiliau ehangach. Mae gennyf Dystysgrif Ôl-radd mewn Addysgu a Dysgu Prifysgol, ac rydw i’n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch, ac yn ystyried fy rôl yn un o gefnogi dysgu myfyrwyr yn hytrach nag addysgu’n unig.

Ymchwil Cydweithrediadau