Professor Elaine Crooks

Yr Athro Elaine Crooks

Athro, Mathematics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602387

Cyfeiriad ebost

324
Trydydd Llawr
Y Ffowndri Gyfrifiadol
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Fy mhrif faes ymchwil yw dadansoddi hafaliadau differol rhannol aflinol, yn enwedig terfynau unigol PDE eliptig a pharabolig aflinol, ymddygiad asymptotig systemau adwaith-trylediad, a chyflymderau lledaenu a thaenu blaen, wedi'u hysgogi gan gymwysiadau fel newid priodweddau grisialau hylifol, trosglwyddo deunyddiau fesul cam, rhyngweithiadau cystadleuol iawn a gwahanu gofodol mewn dynameg poblogaeth, a nodweddu cyflymder lledaeniad ecolegol goresgyniadau. Diddordeb ychwanegol yw dadansoddi trawsffurfiadau amgrwm cyfadferedig a'u cymwysiadau wrth ganfod hynodwedd geometrig, a thrwy weithredu rhifiadol, canfod nodweddion mewn delweddau neu ddata, tynnu sŵn o ddelweddau, adnabod croestoriadau rhwng arwynebau, ac ati.

Meysydd Arbenigedd

  • Hafaliadau differol rhannol aflinol
  • Terfynau unigol systemau eliptig a pharabolig
  • Systemau adwaith-trylediad-darfudiad a thonnau sy’n teithio
  • Cymwysiadau PDE i fioleg
  • Dulliau geometrig ar gyfer prosesu delweddau