Dr Daniel Forman

Dr Daniel Forman

Athro Cyswllt, Biosciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295445

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - 105
Llawr Cyntaf
Adeilad Wallace
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dan Forman yn Uwch Ddarlithydd yn yr Adran Biowyddorau, Prifysgol Abertawe.

 

Meysydd Arbenigedd

  • Ecoleg Cigysyddion a Chadwraeth
  • Clefydau Bywyd Gwyllt
  • Bioamrywiaeth
  • Monitro Ecolegol
  • Bywyd Gwyllt Prydain
  • Ecoleg Dŵr Croyw
  • Cadwraeth
  • Deiet Ysglyfaethwyr