Professor David Dunbar

Yr Athro David Dunbar

Athro Personol, Physics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295014

Cyfeiriad ebost

501
Pumed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n defnyddio methodoleg theori maes cwantwm aflonyddol i ymchwilio i amrywiaeth o broblemau gan gynnwys deall y rhyngweithio yn Theorïau Medrydd ac wrth archwilio cysondeb aflonyddol damcaniaethau posibl Disgyrchiant Cwantwm.