Parc Singleton
Chedza Simon

Dr Chedza Simon

Darlithydd yn y Cyfryngau, Media

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Chedza Simon yn ddarlithydd yn y cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus ym Mhrifysgol Abertawe. Ymunodd â’r adran ar ôl cwblhau ei PhD yn llwyddiannus mewn astudiaethau cyfryngau, gan ymchwilio i gyfathrebu mewn argyfwng sefydliadol yn y de byd-eang a rôl cyfryngau cymdeithasol. Mae Chedza yn dod â chyfoeth o brofiad diwydiant i addysg uwch. Cyn dilyn ei astudiaethau PhD, bu'n gweithio fel Ysgrifennydd Preifat i'r Gweinidog yn Llywodraeth Gweriniaeth Botswana. Mae ganddo hefyd yrfa ddisglair yn y cyfryngau a chyfathrebu dros gyfnod o 15 mlynedd. Bu’n gweithio i bapur newydd tabloid mwyaf Botswana, The Voice, fel newyddiadurwr, Golygydd Busnes, Is-olygydd a Golygydd Newyddion. Yna, cafodd ei benodi i arwain adran newyddion gorsaf deledu breifat gyntaf Botswana, eBotswana - is-gwmni i sianel newyddion eNCA De Affrica, fel Pennaeth Newyddion a Materion Cyfoes. Bu'n gweithio i Goleg Livingstone Kolobeng yn Botswana lle dyblodd fel swyddog cysylltiadau cyhoeddus ac athro ysgol uwchradd. Mae Chedza wedi derbyn Ysgoloriaeth Chevening llywodraeth y DU (ar gyfer astudiaethau Gradd Meistr) ac Ysgoloriaeth PhD y Gymanwlad. Cwblhaodd radd Meistr yn y Celfyddydau yn llwyddiannus mewn Cyfathrebu, Ymarfer Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus yn 2015/16 yma ym Mhrifysgol Abertawe.

Meysydd Arbenigedd

  • Rheoli cyfathrebu mewn argyfwng
  • Cyfryngau cymdeithasol
  • Y cyfryngau a diwylliant
  • Cysylltiadau cyhoeddus
  • Brandio
  • Cyfathrebu strategol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Chedza yn dysgu modiwl i ddosbarthiadau ôl-raddedig ar gysylltiadau cyhoeddus, brandio a hyrwyddo. Mae hefyd yn addysgu modiwlau israddedig ar gyfathrebu strategol yn ogystal â goruchwylio traethodau hir ar gyfer israddedigion ac ôl-raddedigion. Mae ei ddiddordebau addysgu eraill yn cynnwys meysydd fel cysylltiadau cyhoeddus a yrrir gan ddata a chyfathrebu mewn argyfwng byd-eang a chyfryngau cymdeithasol.

Ymchwil