Dr Chris Jobling

Dr Chris Jobling

Uwch-ddarlithydd, Electronic and Electrical Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295580

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - B206
Ail lawr
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Chris Jobling yw’r Cyfarwyddwr Portffolio Peirianneg Electronig a Thrydanol yn y Coleg Peirianneg.

Mae hefyd yn Beiriannydd Siartredig ac yn Aelod o'r Sefydliad Technoleg Peirianneg (IET). Fel gwirfoddolwr gyda'r IET, mae'n gweithredu fel Cynghorydd Myfyrwyr ar gyfer yr IET ym Mhrifysgol Abertawe; mae’n Ysgrifennydd Pwyllgor Cymuned Lleol De-orllewin Cymru, ac mae'n Achredydd Sefydliadau Addysg Uwch.

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Dr Jobling yn addysgu EG-247/EG-3068 Signalau a Systemau a Systemau Rheoli Modern EGLM03. Ef yw cydlynydd y modiwl ac mae'n cyfrannu at y Modiwl Microreoli EG-151, ac mae'n cyfrannu at oruchwylio Ymarfer Dylunio Grŵp EG-252.

Mae ganddo hefyd brofiad helaeth o Dechnolegau Gwe, Rhaglennu a Pheirianneg Meddalwedd.

Ymchwil