Ms Casey Hopkins

Ms Casey Hopkins

Darlithydd mewn Cyfrifiadureg, Computer Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513742

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

200A
Ail lawr
Adeilad Margam
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Casey Hopkins yn ddarlithydd yn yr Adran Gyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe.